پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ

آیا کنسول PS4 کپی خور شده است؟

در حال حاظر کپی خور به معنای اجرای بازی های کپی خیر، اما کنسول هایی با ورژن ۱٫۷۶ توانایی اجرای لینوکس را دارند و هستند افرادی که با استفاده از روش هایی بازی های هکی(دزدی) و ظرفیتی(دزدی یا قانونی) را اجرا میکنند.

آیا بین رجیون های مختلف، تفاوتی وجود دارید؟

خیر، در بین رجیون های مختلف تفاوتی وجود ندارند. تنها جای دکمه های X و O برعکس است که از طریق منوی تنظیمات قابل تغییر است. سیر موارد نقص و کاستی که به رجیون ۳ یا تعریفاتی که از رجیون های دیگر نظیر ۱ می شوند صحت ندارند و تفاوتی میان رجیون های مختلف بجز مورد گفته شده و ناحیه بندی آن ها نیست.

آیا PS4 رجیون لاک است یا میتواند بازی های کنسول های دیگر را اجرا کند؟

کنسول PS4 رجیون فری است و می تواند بازی هایی با رجیون های مختلف را اجرا کند.

آیا سیو و دیتای دیجیتالی بازی های مختلف به یک دیگر میخورد؟

خیر، از آن جایی که آیدی بازی های رجیون مخلتف فرق دارند، سیو و دیتای دیجیتالی آن ها به یک دیگر نمیخورد.

سبد خرید